Slow business

 

Jag, Johanna Nilsson, har över 15 års erfarenhet av entreprenörskap och att skapa hållbara affärsmodeller där värderingsdrivet varumärkesarbete och tydligt fokus på marknadsföring, försäljning och struktur är grunden – ja, det är vad jag kan allra bäst. Jag tror på transparens, tydlig paketering och skarp kommunikation. Allt för att bygga konkurrenskraftiga och hållbara företag för framtiden.

Jag föreläser, modererar panelsamtal samt arbetar som konsult och strategisk rådgivare för nya och befintliga bolag som vill utvecklas inom detta område. Jag bloggar också mycket om ämnet. Mer om vem jag är.

Vad jag gör

Föreläsare

Författare

Moderator

Konsult

Influencer

Medverkan i media

Varför Slow business?

Framtiden kräver hållbarhet

Vi vet att vi står inför världsomvälvande förändringar där klimat, miljö och hållbarhet måste vara prio ett, allt för att vi överhuvudtaget ska fixa framtiden. Och de företag som inte hänger med i detta är jag övertygad om inte har någon som helst plats i samhället om några år. Detta går att jämföra med de senaste decenniernas massiva teknikutveckling: de företag som inte hakade på har successivt gallrats bort.

Därför tror jag mycket på att de bolag som förstår vikten av hållbarhet nu, och inte om tio år, har stora chanser att verkligen lyckas. Och det oavsett om det handlar om att starta nya företag eller att omvandla befintliga.

Metro: Hållbarhetsexperten: Företag som inte bryr sig om klimatet kommer ha svårt att hänga med

Vad är slow business?

Slow business är mitt sätt att kapsla in allt det jag tror på när det gäller entreprenörskap och företagande. Där värderingar står i fokus och där hållbarhet, klimat och miljö är självklart integrerat i affärsmodellen från dag ett. Det handlar om transparent kommunikation och att bygga starka varumärken som möter den nya tidens kräsna individer.

Slow business är också att ifrågasätta ett vedertaget begrepp som tillväxt: för vems skull och på vems bekostnad ska bolag växa och hur? Att driva företag måste handla om att sätta sina egna spelregler - det finns inga måsten för hur en företagare ska vara, se ut eller bete sig. Och det är något jag vill uppmuntra och inspirera till. Att bygga slagkraftiga och starka företag utan att göra avkall på såväl människor som miljö är det jag tror på.

Ur ett individperspektiv så handlar det om att som entreprenör våga tänka utanför de gängse ramarna samt att ständigt vara värderingsdriven. Men också om ämnen som jämställdhet, våga ta betalt, bygga självförtroende och att inte bli utbränd. Ja, slow business är helt enkelt mitt sätt att förklara det jag anser vara ett sunt och nödvändigt sätt att driva företag på. Och ja, jag är övertygad om att företag har en självklar roll i att förändra världen till det bättre. Det är genom smarta bolag vi kan fokusera på innovation, skapa nya spännande möjligheter och därmed också förändra konsumentbeteenden och i förlängningen också politiken. För ja, jag drivs av övertygelsen om att exakt alla har ett ansvar att rädda klimatet: privatpersoner, företag och politiker. Och det är genom att dessa tre ständigt trycker på, utmanar och ifrågasätter varandra som vi skapar reell förändring.

Jag skriver återkommande om slow business och hållbart entreprenörskap i mina sociala kanaler, och du hittar alla mina blogginlägg här: Slow business. Samt allt annat jag har gjort och gör inom området: Föreläsare, författare, moderator, konsult, influencer och medverkan i media.


Johanna Nilsson
hej@johannanilsson.se

www.slowfashion.nu